Leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg

Incompany
AmbtenarenFysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering
We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij gemeenten en partners. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken?

Nu het stof van de transitie van de decentralisaties is neergedaald, komen gemeenten toe aan de beoogde vernieuwing in het sociaal domein. Belangrijke doelstelling van de decentralisatie van de AWBZ begeleiding is om het makkelijker te maken voor mensen om langer thuis te blijven wonen. Dit vraagt om een goed samenspel tussen de domeinen van wonen en Wmo.

Op verzoek van de ministeries van VWS en BZK ontwikkelen Platform31 en VNG het ondersteuningsprogramma Langer Thuis voor lokale partijen. Doel is te werken aan een langjarige, integrale visie en uitvoeringsagenda voor wonen en zorg. Het programma sluit aan bij het kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis in de buurt dat ingaat op lokale prestatieafspraken wonen en zorg en GGZ wonen in de wijk. Deze leerkring biedt concrete handvatten voor de rolopvatting van gemeenten op het vlak van wonen en zorg. De experimenten en de leerkringen lopen parallel aan elkaar, versterken elkaar en wisselen uit.
De kwaliteit van het leerkring wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met ruime ervaring in het werkgebied. Per dag/thema worden inhoudelijke experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd als co-docent. Het leertraject wordt begeleid door Platform31.
De werkvormen bouwen voort op de deelnemerservaringen van eerdere leerkringen uit het Langer Thuis-programma.
De uitkomsten van de Langer Thuis-experimenten* voeden de leerkringen met inhoudelijke kennis en praktische voorbeelden.
 
Wat biedt de leerkring u?
  • Uw praktijk staat centraal;
  • Accent op nieuwe aanpakken, knelpunten, best practices, het onderling spiegelen en gezamenlijk leren;
  • U neemt deel met een collega uit het ‘andere’ domein;
  • Samen optrekken ondersteunt het ontwikkelen van een integrale visie voor wonen, begeleiding en zorg in uw gemeente;
  • U werkt samen aan een kader voor meerjarig, strategisch handelen op het gebied van wonen en Wmo.

Ook interessant voor u