Leernetwerk communicatie in het sociaal domein

AmbtenarenSociaal domeinPersoonlijke ontwikkelingBedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
De decentralisatie lijkt alweer ver achter ons. Nu is het echter aan iedere gemeente om de transitie, transformatie en bijbehorende participatieopgave vorm te geven. Er wordt hard gewerkt: in wijkteams, met partners, binnen de gemeentelijke organisatie, en zeker ook bij stafafdelingen als inkoop en communicatie. De transformatie is volop in ontwikkeling. Bij elke gemeente met een andere inhoud, timing en intensiteit. Hoe kunnen communicatieadviseurs handen en voeten geven aan het werken in en de transformatie binnen het sociale domein? Hoe maken we communicatie deelgenoot van de transformatieopgave en welke innovatieve vormen, kanalen en inhoud passen bij uw gemeente? Waar loopt u tegenaan en hoe kunnen we beter van elkaar leren? Deze onderwerpen komen aan de orde in het Leernetwerk communicatie in het sociaal domein. Vanuit het communicatieplatform gemeenten is de behoefte geuit om samen te leren en te delen. Om met elkaar ervaringen, kennis en vragen uit te wisselen heeft de VNG Academie een eerste bijeenkomst georganiseerd en er een nieuwe naam aan gegeven: het Leernetwerk communicatie sociaal domein. 
Voor de eerste bijeenkomst maken we gebruik van een procesbegeleider en inhoudelijk deskundige. Het is een leernetwerk voor en door gemeenten: de input wordt geleverd door gemeenten zelf. 
Deze eerste bijeenkomst van het Leernetwerk communicatie sociaal domein is opgebouwd uit een aantal onderdelen:
  • kennismaking: wie zitten er in de zaal, wat willen zij halen én brengen;
  • het praktijkverhaal van de gemeente Zaanstad. Deze gemeente heeft in de aanloop naar de decentralisaties gekozen voor een bepaalde aanpak en werkt daar nu al een aantal jaar mee. Wat zijn ervaringen, tips en vraagstukken?
  • het praktijkverhaal van de gemeente Huizen. Wethouder Janny Bakker vertelt over haar bestuurlijke wensen en visie en hoe de gemeente Huizen hiermee aan de slag is gegaan;
  • theorie over stakeholders en de bijbehorende communicatieopgave;
  • inventarisatie van de leerwensen van de deelnemers: welke agenda hebben wij met elkaar en hoe kunnen we dat lerend krijgen?
  • bespreking van een of twee casussen van de deelnemers.

Vanuit deze eerste bijeenkomst onderzoeken we op welke manier we dit leernetwerk verder vorm gaan geven. Ook onderzoeken we welke bijdrage deelnemers kunnen leveren; inhoudelijke bijdragen, het leveren van sprekers of casussen, aandragen welke leerbehoefte er is, of het ter beschikking stellen van een gemeentelijke locatie voor de volgende bijeenkomst.

Digitale intake
Kort voordat het leernetwerk plaatsvindt ontvangt u een digitale intake. Op basis hiervan stemmen de organisatie en sprekers het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. Het leernetwerk kent ook een digitale evaluatie.

Ook interessant voor u