Leernetwerk informatiemanagement in het sociaal domein

AmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
€ 395,-
Investering
Als (beginnend) informatiemanager in het sociaal domein krijgt u met veel zaken te maken. Om u te ondersteunen, wegwijs te maken en uw rol te leren pakken binnen het sociaal domein organiseert de VNG Academie samen met een aantal ervaren Informatiemanagers een leernetwerk over informatiemanagement in het sociaal domein. 
Gedurende drie dagdelen, verspreid over een aantal weken worden de volgende thema’s behandeld:
  • Wat is het sociaal domein? Op welke manieren organiseren gemeenten het sociaal domein?
  • Wat zijn doelen en taken? Wat zijn wettelijke kaders en hoe is dit alles in processen georganiseerd? Wat is de zachte kant?
  • (Be)sturen in het sociaal domein: hoe geeft u vorm en inhoud aan de doelen en het te bereiken maatschappelijk effect?
  • Hoe positioneert u informatiemanagement in uw gemeente? Wat houdt uw vak als informatiemanager in bij een gemeente? Wat is uw context en wat zijn de rollen waar u tussen schakelt? Wat is zijn leefwereld?
  • Hoe zorgt u voor een passende architectuur bij de maatschappelijke- en bedrijfsvoeringsvraagstukken in uw gemeente? Hoe vertaalt u die architectuur naar de realisatie van oplossingen?
  • Inrichting eigen gemeenten: waar ‘staat’ uw sociaal domein nu? Waar zou het naar toe moeten en welke strategie hoort daarbij? Wat is uw rol daarin en hoe realiseert dat? Wat zijn voor u de uitdagingen de komende periode?

De werkvormen tijdens de 3 dagdelen van het leernetwerk zijn divers: er zijn gastcolleges en sprekers, u gaat aan de slag in groepjes, met intervisie en meer. Gedurende dit leernetwerk zijn er diverse (huiswerk)opdrachten waarbij u het geleerde toepast en terugkoppelt om zo stappen te zetten in uw eigen werkpraktijk. Het leernetwerk heeft daarmee een actief karakter, u bent zelf aan zet om het maximale eruit te halen.
Het leernetwerk wordt begeleid door twee ervaren informatiemanagers: Tom Uleman van gemeente Zaanstad en Jan Willem Woolderink van gemeente Almere. Het leernetwerk is voor en door informatiemanagers gemaakt, waardoor iedereen zijn of haar kennis en netwerk inzet. 
De bijeenkomsten starten om 12.00 uur met een lunch en duren tot 17.00 uur.

Ook interessant voor u