Tip!

Leerreis Omgevingswet

MiddenAmbtenarenFysieke leefomgeving
25
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
Midden
Locatie
€ 2495,-
Investering
Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners. Deelnemers uit de eerste ronde waarderen vooral het interbestuurlijk uitwisselen van ervaringen en de aandacht voor concrete toepassing van instrumenten en handvatten. Ga mee op reis!
Globaal zien de bijeenkomsten er zo uit:

Bijeenkomst 1:
 • Speelveld en verbinden van de beweging;
 • instrumentarium en ondersteuning;
 • opdracht, rol en relatie, opdrachtgever-opdrachtnemer;
 • van leerwensen naar leerstrategie.

Bijeenkomst 2:
 • Klantreizen & dienstverlening;
 • communicatie & participatie;
 • quick scan: urgentie, essentie, beweging in de eigen organisatie.

Bijeenkomst 3:
 • Verandering vormgeven;
 • cultuur en cultuurverschillen;
 • lerende organisatie.

Bijeenkomst 4:
 • Omgevingsvisie en omgevingsplan;
 • best practices;
 • omdenken en dilemma’s.

Bijeenkomst 5:
 • Schakelen met ketenpartners;
 • gespreksstarter, rollen en competenties;
 • sturing, beïnvloeding & besluitvorming.
Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk en van ketenpartners die verantwoordelijk zijn voor de invoering van Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.
 
De leerreis wordt begeleid door docenten die veel ervaring hebben met veranderingsprocessen in de publieke sector. De Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gehele leermodule en de sessies worden gegeven door de VNG-academie.

Ook interessant voor u

Gerelateerde evenementen

www.vngjaarcongres.nl

Vanwege een storing kunt u zich momenteel niet inschrijven voor een training of workshop. 
Wij zijn er druk mee bezig dit zo snel mogelijk op te lossen.  

Heeft u vragen over uw inschrijving? Neem dan contact met ons op. 
T. 070 - 373 84 92 
E. vngacademie@vng.nl

Onze excuses voor het ongemak.

OK