Uitgelicht

Leerreis Omgevingswet

AmbtenarenFysieke leefomgeving
25
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
€ 2495,-
Investering
Geeft u (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En bent u op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in uw organisatie? Dan is deze vijfdaagse Leerreis Omgevingswet dé plek waar u antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit uw collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners.
Deelnemers uit de eerste ronde waarderen vooral het interbestuurlijk uitwisselen van ervaringen en de aandacht voor concrete toepassing van instrumenten en handvatten. Ga mee op reis!
Globaal zien de vijf bijeenkomsten er zo uit:
 

Bijeenkomst 1:

 1. Kennismaking
 2. Wat vind ik waar? Introductie van het ondersteuningsaanbod
 3. Speelveld en beweging verkennen + verbindingen zoeken
 4. Game Eneco
 5. Heldere opdracht

Bijeenkomst 2:

 1. Leerwensen, leerstrategieën en leerstijlen
 2. Inrichting en invulling van project of programma, Quick Scan Omgevingswet
 3. Hoe krijg ik mensen mee? Inspireren en mobiliseren, wegnemen van weerstanden
 4. Participatie en communicatie organiseren

Bijeenkomst 3:

 1. Hoe vertel ik een goed verhaal?
 2. Communicatiestijlen & weerstand + gespreksstarter
 3. Klantreizen & dienstverleningsprocessen
 4. Hoe kom ik van dilemma’s naar oplossingen voor praktijkvraagstukken?
  Probleemoplossend vermogen & creatief denken

Bijeenkomst 4:

 1. DSO/Data gedreven sturing
 2. Sturing en sturingsvalkuilen
  Inclusief programmasturing &-programmafinanciering
 3. Plenaire casus(sen)

Bijeenkomst 5:

 1. Wat werkt wanneer? Organisatiecultuur, cultuurverschillen, context en veranderstijlen + werkvormen
 2. Interbestuurlijke samenwerking
  Inclusief Impact Omgevingswet en samenwerking op de bestuurlijke processen
 3. Best practices (in interbestuurlijke samenwerking): omgevingsvisie/omgevingsplan/uitvoering
 4. Afronding en evaluatie leerreis

Medewerkers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk en van ketenpartners, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en de veiligheidsregio, die verantwoordelijk zijn voor de invoering van Omgevingswet. Evenals de opdrachtgevers van de verandering, zoals directeuren en managers. Daarnaast zijn er de opdrachtnemers: ervaren projectleiders, adviseurs, programmamanagers en verandermanagers. Zij hebben de opdracht om de Omgevingswet in hun organisaties succesvol in te voeren. De groepen zijn interbestuurlijk, om zo verbinding in het netwerk te bevorderen.

 
De leerreis wordt begeleid door docenten die veel ervaring hebben met veranderingsprocessen in de publieke sector. De Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet is een initiatief van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De gehele leermodule en de sessies worden gegeven door de VNG Academie.

Ook interessant voor u

Uitgelicht
Uitgelicht