Make that change! Inspiratiedag over de nieuwe rol van de beleidsadviseur binnen de veranderende gemeente

AmbtenarenPersoonlijke ontwikkeling
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 498,-
Investering
Onder invloed van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen is onze samenleving en de lokale overheid aan het veranderen. Burgers willen steeds meer zelf de problemen in hun lokale woonomgeving oplossen, dat samenspel maakt dat gemeenten meer moet meebewegen en faciliteren in plaats van controleren en top down de regie houden. Wat vraagt deze transformatie van u als beleidsadviseur of manager? Welke stappen gaan u en uw team zetten? En ook, wat gaan u en uw team niet meer doen? Probleemoplossend vermogen, creativiteit en kunnen samenwerken zijn de competenties die u helpen om een sterker klankbord te worden voor het bestuur of management; een beleidsadviseur die het nieuwe sturen en organiseren van de overheid begrijpt, flexibel en creatief inspeelt op onverwachte taken en snel en adequaat handelt in een steeds veranderende omgeving. Deze dag inspireert u om vanaf morgen doelmatig aan de slag te gaan.
Het programma omvat in grote lijnen:
  • kick off;
  • workshop game change;
  • workshop lenig denken;
  • workshop over het nieuwe beoordelen gesproken.
Beleidsadviseurs en managers die dagelijks met maatschappelijk vraagstukken op strategisch en/of beleidsniveau bezig zijn en willen vernieuwen, inspiratie willen opdoen of behoefte hebben aan een energie-boost.
Ronald Bos, organisatieadviseur en trainer, creatief vormgever van samenwerkingen. Gebruikt hierbij vaak muziek als metafoor. Hij heeft jarenlange ervaring bij de lokale overheid;
Marenthe de Bruijne, trainer en auteur van Lenig Denken. Helpt je originele oplossingen te bedenken, nieuwe invalshoeken te vinden en flexibel om te gaan met een veranderende werkomgeving;
Jacco van den Berg, trainer en auteur van het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talenten. Hij stelt dat het beoordelingsgesprek niet afgeschaft, maar wel anders ingestoken te worden.