Masterclass bestuursadviseur in een sterk veranderende omgeving

AmbtenarenBestuur en Veiligheid
12
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Gemeenten staan voor grote uitdagingen. Als gevolg van bezuinigingen, andere taken en intensievere samenwerking worden er andere eisen gesteld die om professionele adviesvaardigheden vragen. De bestuursadviseur balanceert op het scherpst van de snede. Immers van de adviseur wordt een deskundig advies verwacht dat overeenstemt met de belangen van het bestuur. Als succesvol adviseur bouwt u niet alleen een goede samenwerkingsrelatie op maar ontwikkelt u ook ‘voelsprieten’ voor wat in het politiek-bestuurlijke krachtenveld speelt.
In deze vernieuwde masterclass gaat u als bestuursadviseur aan de slag met het ontwikkelen van de benodigde specifieke adviesvaardigheden die, naast uw vakkennis, onontbeerlijk zijn binnen een politiek-bestuurlijk sensitieve werkomgeving. In de masterclass ligt het accent op de praktijk en krijgt u ook theorie aangereikt: hoe gaat u om met de verschillende belangen, hoe komt u tot succes binnen de eigen organisatie en wat levert dat op? Met de andere deelnemers toetst u de praktische bruikbaarheid aan elkaars ervaringen en kunt u deze uitwisselen.
Het vierdaagse programma is als volgt opgebouwd:
 
Dag 1: Introductie
 • Kennismaking met alle deelnemers;
 • toelichting van de onderwerpen en de leerdoelen van de Masterclass;
 • praktische afspraken en spelregels;
 • zicht op het profiel van de ideale bestuursadviseur;
 • managementdrives;
 • actuele context en stakeholdersanalyse.
Dag 2: Integriteit en morele oordeelsvorming
 • Integriteit en het ambt van ambtenaar;
 • wat is de kern van je ambtenaarschap en waarom stelt zich zo nadrukkelijk bij de overheid de integriteitsvraag?
 • adviseren en morele oordeelsvorming;
 • wat is de aard van het morele oordeel?
 • wat zijn de belangrijke en lastige beslissingen in je werk als adviseur? En hoe kom je in concrete situaties in je eigen werk tot een zuivere afweging?
 • gedragscode en integriteitsrisico's;
 • wat maakt dat je als adviseur zo kwetsbaar bent als het gaat om integriteit en hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan?
 • u gaat actief aan de slag met dilemma’s;
 • social media.
Dag 3: Adviesvaardigheden in de praktijk
 • Aan de slag met uw eigen casuïstiek in combinatie met de ontwikkeling van uw vaardigheden;
 • Roos van Leary;
 • presentatie en een adviesgesprek;
 • Intervisie;
 • persoonlijk actieplan.
Dag 4: Gaming
 • Methodiek ‘war gaming’ onder leiding van een ervaren training afkomstig van defensie.
De masterclass is gecertificeerd door de VNG Academie. De prijs is inclusief documentatiemateriaal en catering.
Deze masterclass is bedoeld voor adviseurs bestuursondersteuning binnen gemeenten.
Om gedurende deze masterclass een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie samen met docenten uit de gemeentelijke praktijk. Zij beschikken -naast inhoudelijke kennis- over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij de leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.
 

Ook interessant voor u