Masterclass doorbreek de bubbel

Ambtenaren, Burgemeesters, RaadsledenLokaal Bestuur
14
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
Locatie
€ 1750,-
Investering
Leer in deze masterclass hoe u als bestuurder, ambtenaar of raadslid de bubbels in de samenleving kunt verbinden. Ontdek wat u kunt doen om een inclusieve bestuurder, ambtenaar of raadslid te worden. Vind andere manieren om inwoners te betrekken, andere vormen van communicatie.

Doorbreek de bubbel! Dat is nodig, want de maatschappij is opgebouwd uit parallelle samenlevingen (SCP, WRR) die elkaar nauwelijks raken. Ze raken elkaars krachten, belangen en zorgen niet. Dit leidt tot uitersten en een verharding in gedrag. We zagen de verdeeldheid bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis, bij de komst van windmolenparken en de discussie rondom Zwarte Piet. Of in de discussie over de Brexit, Trump en de verkiezingen in Italië.
Gefilterde informatie op tijdlijnen van sociale media houden de bubbels in stand. Net als de werkwijzen die gemeenten kiezen voor inspraak en participatie. En u als bestuurder of raadslid moet in deze context besluiten nemen. Soms in een snelkookpan, soms zorgvuldig en doordacht. Ambtenaren adviseren hun bestuurders hierover en voeren deze inspraak en participatie uit.
De VNG biedt u een Masterclass aan, waarin vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten worden aangereikt voor de inclusieve bestuurder ambtenaar of raadslid die u in staat stellen om met deze problematiek om te gaan.
De masterclass bestaat uit drie dagen:

Dag 1: Van polarisatie naar dialoog
Deze eerste dag is gericht op het versterken van uw leiderschap als inclusieve bestuurder of professional. Zodat u weet wat te doen in een (potentieel) gepolariseerde setting. Om te komen tot een dialoog die werkt. En om de samenwerking tussen overheid, burgers en organisaties te optimaliseren voor duurzame oplossingen.
 
U leert allereerst om te kijken naar polarisatie en groepsconflicten. U leert de dynamiek te herkennen aan de hand van een wetenschappelijk model en u leert hoe u impact kunt hebben op deze dynamiek. Of anders gezegd: hoe u de bubbel kunt doorbreken.
Met wat u krijgt aangereikt, zoals conflictdiagnose, inzichten in polarisatie en het Dialoog Aanpak Polarisatie model, vergroot u uw handelingsrepertoire als bestuurder. U bent na deze masterclass beter in staat om in een (gepolariseerd) groepsconflict te komen tot een diagnose, zodat u weet wat wel en niet effectief is om te doen. U herkent de verschillende rollen die mensen in de dynamiek hebben en u weet hoe u kunt starten om een eerste dialoog te organiseren. Om van daaruit stap voor stap impact te hebben en bij te dragen aan sociale stabiliteit. Als laatste wordt in de masterclass stilgestaan bij herstelbemiddeling of mediation als zaken toch uit de hand zijn gelopen. Hoe dit in te zetten om te komen tot herstel of verbetering van de verhoudingen, en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan de rust en veiligheid in uw gemeente.
 
Programma dag 1: Van polarisatie naar dialoog
kennismaking;
 • stel een diagnose en maak een procesontwerp;
 • werken vanuit inzicht in de dynamiek van polarisatie en groepsconflicten;
 • model Dialoog Aanpak Polarisatie: versterk uw leiderschap en vergroot uw toolbox;
 • oefenen met het DAP-model in verschillende scenario’s;
 • herstel na escalatie in een gemeenschap.

Dag 2: Deep Democracy: bij lastige dynamieken in communicatie
Polarisatie begint vaak in onszelf. Op het ene moment kijken we open naar de wereld en het volgende kijken we met een vernauwde blik. Ons brein drukt ons dan al snel in de dynamiek van goed versus fout of ‘dit klopt’ versus ‘dit klopt niet’. Dat dit zo gaat is menselijk en niet te vermijden. Belangrijk is dat we de effecten herkennen. Als u in dialoog wilt met elkaar, of met groepen burgers en andere stakeholders, helpt het als u echt snapt hoe polarisatie en conflict ontstaan. In uzelf en in groepen.

In deze Masterclass werken we in dag 2 met Deep Democracy. Met deze filosofie en methodiek - ontstaan in postapartheid Zuid-Afrika - leert u op een ándere manier naar mensen en groepen kijken dan u waarschijnlijk gewend bent. Zo gauw mensen bij elkaar zijn, vormen zij een sociaal ‘veld’ waarin ze elkaar bewust én onbewust beïnvloeden. De dynamiek in het veld bepaalt mede of mensen zich vastbijten in standpunten en polariseren ofwel dat ze in gesprek blijven en een gezamenlijke wijsheid kunnen opdiepen.
U krijgt inzichten in, en gereedschappen voor, de dynamiek van communiceren. U leert onder welke condities mensen gemakkelijker met elkaar in gesprek blijven. U leert de waarde van tegenstellingen onderkennen en die effectief te hanteren. Ook oefent u met een model van besluitvorming waarin ‘de tegenstem’ wordt meegenomen. Een grondregel van Deep Democracy is: Verrijk het meerderheidsbesluit met de wijsheid van de minderheid.

Programma dag 2: Deep Democracy: bij lastige dynamieken in communicatie
check-in;
 • basistheorie: omgaan met verschillen; dialoog versus sabotage;
 • visie op polarisatie en conflict;
 • stappen van besluitvorming;
 • de vier fasen in vruchtbaar samenwerken;
 • check-out.

Dag 3: Benutten van de verfrissende kijk van kinderen om bubbels te doorbreken
Het wereldbeeld van kinderen is anders dan dat van volwassenen. Kinderen zijn onbevooroordeeld, stellen vragen die wij als volwassenen niet durven stellen en komen met gedachten die niet bij ons opkomen. Geïnspireerd door de verfrissende ideeën van kinderen komen we tot oplossingen die organisaties en onze samenleving verder helpen. Thema’s voor vraagstukken kunnen variëren van “bedrijfsstrategieën“ tot “armoedebestrijding” en van “productontwikkeling” tot “governance van regionale samenwerkingen.” Bepaald geen kinderachtige vraagstukken dus en een advies waar je mee verder kunt!
 
Hierbij reiken we kinderen methoden en technieken van gerenommeerde adviesbureaus en bekende managementboeken aan, die vertaald zijn naar hun belevingswereld. Zo leren we kinderen probleemoplossende vaardigheden die velen van ons pas later in ons werkende leven meekrijgen, en graag al veel eerder hadden willen weten…
 
Tijdens deze masterclass laten we zien hoe gemeenten de verfrissende denkkracht van kinderen kunnen inzetten voor (complexe) volwassenen vraagstukken en om bubbels te doorbreken. Daarnaast worden uitkomsten en ervaringen van eerdere trajecten gedeeld en… laten we iedereen zelf ook weer heel even kind zijn.
 
Programma dag 3: Benutten van de verfrissende kijk van kinderen
 • de wonderlijke denkkracht van kinderen;
 • methode en praktijkvoorbeelden;
 • experiment met vraag uit de groep;
 • praktijkcasus in detail.
 
Middag: Wrap up
Deze middag wordt gebruikt om met de aangereikte methodieken een actieplan op te stellen of een casus uit te werken op basis van de lessons learnt. In drie groepen die gefaciliteerd worden door de docenten van de masterclass, kunt u de methodieken uitwerken en combineren. Door elkaar te inspireren bouwt u aan een methode die u specifiek kunt gebruiken in uw gemeente met de vraagstukken die in uw gemeente aan de orde zijn, op een inclusieve manier, om te komen tot duurzaam resultaat.
Dag 1: Lenka Hora Adema, Frederique van Zomeren (DoeDemocratie)
Dag 2: Louise Boelens, Bureau Boelens
Dag 3: Bas Warmerdam, ConsultingKids 
Bas Warmerdam, ConsultingKids
Bas Warmerdam, ConsultingKids


Leer in deze masterclass hoe u als bestuurder, ambtenaar of raadslid de bubbels in de samenleving kunt verbinden. Ontdek wat u kunt doen om een inclusieve bestuurder, ambtenaar of raadslid te worden. Vind andere manieren om inwoners te betrekken, andere vormen van communicatie.
Lenka Hora Adema
Lenka Hora AdemaLouise Boelens
Louise BoelensOok interessant voor u