Masterclass gemeentelijke samenwerking voor juristen

AmbtenarenBestuur en Veiligheid
18
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
€ 1795,-
Investering
Gemeentejuristen krijgen steeds meer met vraagstukken te maken rond toenemende samenwerking. De gemiddelde gemeente neemt deel aan 27 samenwerkingsverbanden, een paar jaar geleden waren dat er nog 16. Wat betekent dit voor de actuele kennis en vaardigheden van de professionele gemeentejurist? Aan het bestuurlijk organisatierecht wordt binnen de opleidingen aan universiteit en hbo maar zijdelings aandacht besteed. Bovendien vragen de snelle ontwikkelingen om nieuwe, actuele kennis (herziene WGR, privaatrechtelijke taakbehartiging, PPS, fiscaliteit, arbeidsrecht en aanbestedingsrecht). De masterclass gaat in op de juridische actualiteit: de stand van zaken met betrekking tot privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke samenwerkingsvormen, doelen, succes- en faalfactoren en rollen. Ook besteedt de opleiding aandacht aan de meest actuele bestuurskundige inzichten over samenwerking. Tenslotte is er ook aandacht voor de noodzakelijke proces- en samenwerkingsvaardigheden van de jurist.
Dag 1: Het brede maatschappelijke speelveld
 • Het samenwerkingsvraagstuk in bestuurlijke optiek;
 • de niet-juridische handreikingen voor juridische professionals: motieven, vormen, dilemma’s en succesfactoren in gemeentelijke samenwerkingen;
 • samenwerking in constitutioneel perspectief.

Dag 2: Bestuurlijk organisatierecht (publiek- en privaatrechtelijk): governance en grip
 • Actuele ontwikkelingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
 • bestuurlijke samenwerking via privaatrecht.

Dag 3: Capita selecta, de juridische samenwerkingsprofessional
 • Actuele ontwikkelingen (op hoofdlijnen) van het (Europees) aanbestedingsrecht, ambtenarenrecht, fiscale aspecten en medezeggenschap;
 • intercollegiale reflectie, afronding en afsluiting.
Juristen in gemeentelijke dienst.
 • Dr. mr. Maarten Hageman, adviseur Bestuurlijke Samenwerking, voormalig directeur van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht en secretaris-directeur van de Regio’s Nijmegen en Rivierenland;
 • mr. Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent Staatsrecht en vice-decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen;
 • mr. Rob de Greef, universitair docent Staatsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en partner en adviseur van PROOF Adviseurs;
 • mr. Il Shik Sloover, managing consultant bij Berenschot;
 • mr. Florian H. Karim Theissen, partner en adviseur van PROOF Adviseurs.

Ook interessant voor u

Nieuw