Masterclass lerende organisatie

Ambtenaren, Burgemeesters, Raadsleden, WethoudersSociaal domeinPersoonlijke ontwikkelingFysieke leefomgevingBedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 599,-
Investering

Leidinggeven aan een lerende organisatie

‘Het probleem van de 21e eeuw wordt het gebrek aan lerend vermogen. Zij die niet in staat zijn om zich aan te passen aan nieuwe situaties, nieuwe kennis of nieuwe technieken; kortom zij die niet kunnen leren, worden de nieuwe onderklasse’.
Busscher (2018)

Wilt u ook het lerend vermogen van uw organisatie vergroten? Waarschijnlijk wel. Leren is gezond voor mens en organisatie. In een gezonde organisatie voeren medewerkers regie over hun ontwikkeling; ze tonen eigenaarschap, delen onderling kennis en ervaringen, helpen elkaar, evalueren en ontwikkelen samen best practises, vernieuwen volgens ‘de bedoeling’ van de organisatie en staan open voor nieuwe kansen en uitdagingen. Leren maakt mensen weerbaar en gelukkig. Als leren gezond is, waarom houden organisaties dan ongezondheid in stand?

Deze eendaagse masterclass biedt leidinggevenden in het openbaar bestuur actuele kennis over de essentie van een lerende organisatie. Het geeft inzicht in (onbedoelde) belemmeringen en prikkels in het leerklimaat, geeft waardevolle handvatten om te interveniëren op (on)gezonde patronen in de organisatie. Tot slot biedt het een spiegel voor een bijpassende stijl van leidinggevenden. Dit maakt de masterclass praktisch, reflectief en confronterend.

We besteden extra aandacht aan leren in (informele) groepen. Binnen een groep vinden talrijke spontane, ongestuurde leerprocessen plaats die de opvattingen, inzichten en vaardigheden van de groepsleden vormen. Dergelijke processen hebben enorme impact op de gezondheid van uw organisatie.

De masterclass biedt u gelegenheid om:

  • uw kennis van leren en leerprocessen aan te vullen;
  • het leerklimaat van uw organisatie in beeld te brengen;
  • te onderzoeken hoe u invloed heeft op het leerklimaat;
  • interventies te ontwerpen voor een gezond leerklimaat van uw organisatie.

De masterclass kent de volgende opbouw:

  • essentiële bouwstenen voor een lerende organisatie;
  • de invloed van leidinggevenden op het leerklimaat van de organisatie;
  • neurotische, psychotische en sociopatische patronen in groepen;
  • aangrijpingspunten voor een gezond leerklimaat;
  • van praten naar doen: uw volgende stap.

Er bestaat ook ruimte voor uw eigen casuïstiek.

Voorafgaand aan de masterclass ontvangt u een paper met achtergrondinformatie over de masterclass en een online questionnaire om het leerklimaat van uw organisatie te vergelijken met het klimaat bij andere deelnemers.

In deze masterclass werken we volgens een ruime definitie van leren. Veel mensen hanteren (onbewust) een cognitivistische definitie van leren. Deze definitie ziet leren vooral als een proces dat leidt tot kennisvermeerdering. De veronderstelling is dat kennisvermeerdering leidt tot gedragsverandering. Bij deze definitie horen begrippen als opleiden, trainen, leerdoelen, leertermen, toetsen en borgen. Dit doet niet voldoende recht aan de rijkdom van leren. Mensen zullen namelijk overal en altijd leren. Spontane, informele en sociale leerprocessen vormen een waardevolle aanvulling op formele leerprocessen.

De begeleiders van deze masterclass hebben door hun jarenlange onderzoeks- en advieswerk bij talrijke (overheids)organisaties diepgaand inzicht verworven in de rijkdom van leren en leerprocessen en de (on)gezonde dynamiek in groepen.

Ook interessant voor u