Masterclass regionale samenwerking voor griffiemedewerkers

Ambtenaren, RaadsledenBestuur en Veiligheid
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 535,-
Investering
De gemeenteraad krijgt steeds indringender te maken met samenwerken. Gemiddeld neemt een gemeente deel aan 27 samenwerkingsverbanden en dit aantal groeit almaar. Het Rijk decentraliseert taken en maatschappelijke partijen en andere overheden zoeken steeds meer de samenwerking met de gemeenten. Recente onderzoeken onder raadsleden en ook het nieuwe coalitieakkoord vragen hier volop aandacht voor.
Want:
 • Wat is de goede rol van de raad in die almaar groei­en­de samenwerking?
 • Wat zijn de wet­telijke mogelijkheden en bevoegdheden?
 • Welke prak­tische ervaringen bestaan er intussen?
 • Hebben we enkel de keuze uit herindelen of een soort regio­naal parlement?
 • Welke praktische oplossin­gen bestaan er nog meer, die aansluiten op de lokale wensen en ambities?
 • En wat zijn de mogelijkheden voor de griffie om de raad op dit punt in positie te brengen? 

Aan de orde komen:
 • Inzicht in de relevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • Het gemeentelijke en regionale krachtenveld rondom samenwerking
 • Actuele bestuurskundige inzichten
 • Grip op samenwerken, o.m. via motieven, dilemma's, vormen, succesfactoren en governance.
 • Democratische legitimatie; positie en de mogelijkheden van de raad.
Via een intake brengen de deelnemers zelf een samenwerkingscasus uit de praktijk aan de orde en formuleren zij de eigen leerdoelen. Deze input van griffiemedewerkers zelf vormt de basis van de masterclass. Blokjes theorie en interactieve werkvormen wisselen elkaar af.

In het eerste deel van het programma ligt de nadruk op een verkenning van de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en kijken we hoe ieders casuïstiek daarin past. Centraal staat de rol van de raad en de democratische legitimatie.
Gedurende het tweede deel van de bijeenkomst gaan we stap voor stap naar meer grip op het samenwerken. Daarbij komen de wettelijke en ook praktische mogelijkheden voor de raad aan de orde.
Deze masterclass is speciaal voor griffiemedewerkers om hen wegwijs te maken in de mogelijkheden voor de raad, wettelijk en praktisch, lokaal en regionaal. Er is aandacht voor theorie en praktijk en met interactieve werkvorm­en is er volop onderlinge uitwisseling en kennisdeling.
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Dit onderdeel wordt verzorgd door een ervaren trainer, tevens verbonden aan de VU Law Academy. Hij is voormalig regiosecretaris en directeur van de faculteit Maatschappij en Recht in Utrecht en begeleidt gemeenten bij samenwerkingsvraagstukken.

Ook interessant voor u

Uitgelicht