Meervoudige democratie en de verschillige raad

Incompany
Ambtenaren, Burgemeesters, Raadsleden
50
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
Kosteloos
Investering
Meervoudige democratie, hoe doet u dat als gemeenteraad? Hoe kunt u op een andere manier kijken naar de rol van raad? Hoe kunt u kijken naar en omgaan met democratische kwaliteit? En hoe kunt u dat praktisch vormgeven? Door gebruik te maken van het Draaiboek van de verschillige raad! De lokale democratie wordt steeds meer een meervoudige democratie waarin vormen van maatschappelijke en representatieve democratie naast en met elkaar bestaan. Deze workshop gaat over werk- en denkwijzen voor de gemeenteraad in die meervoudige democratie. Om de workshop te volgen is voorkennis niet nodig, maar praktijkervaring in het lokaal bestuur wel een pré.
De workshop wordt gegeven door Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk. 

Marije van den Berg is zelfstandig onderzoeker, adviseur en trainer voor bestuurders en ambtenaren, met als specialisme democratische kwaliteit, participatie en de rol van de gemeenteraad. Ze was een van de initiatiefnemers van 100x100, het landelijk burgeronderzoek naar de rol van raad in de netwerkdemocratie. In 2016-2017 begeleidde ze met Vincent een Community of Practice voor raadsleden die zeggenschap willen overdragen aan inwoners. Op dit moment is ze een van de onderzoekers voor het Testlab Meervoudige Democratie (BZK/VNG) en werkt ze voor verschillende gemeenten, soms als onderzoeker en soms als trainer.

Vincent van Stipdonk is zelfstandig raadgever, met als specialisme de interactie tussen inwoners en bestuur. Zo was hij bijvoorbeeld penvoerder van de kabinetsnota ‘De doe-democratie’. Van 2014-2016 begeleidde hij het netwerk van Overheidsparticipatie-professionals (KING/BZK). In 2016-2017 begeleidde hij met Marije voor de Democratic Challenge (VNG/BZK) een Community of Practice voor raadsleden die zeggenschap willen overdragen aan inwoners. Momenteel is hij voor de VNG leercoördinator Testlab Meervoudige Democratie. 
Het Draaiboek kent een aantal ingangen. In een intake-gesprek bepalen we welke de meest geschikte zijn. Het programma richten we in op basis van de intake en de beschikbare tijd.
Deze workshop kunnen we in verschillende vormen aanbieden. Als actieve workshop van een dagdeel, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een lezing of een training van een dag. 
In overleg

Ook interessant voor u