Privacy in het sociaal domein

Incompany
AmbtenarenSociaal domein
10
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Het kunnen delen van gegevens binnen en over domeinen is een randvoorwaarde om als gemeente integrale dienstverlening te kunnen bieden in het sociaal domein. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens wanneer zij bepaalde zorg of dienstverlening ontvangen. Vanuit de gemeente denk je daarom na over het minimaliseren van privacy-risico’s voor burgers bij het inrichten van het sociaal domein. En de wens om efficiënt en integrale dienstverlening te organiseren en deze in balans te brengen met de beginselen van privacy en keuzevrijheid voor burgers. Een structurele aanpak van de inrichting van je privacybeleid geeft grip aan de verantwoordelijkheid van gemeenten om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

De masterclass Privacy in het Sociaal Domein biedt u dé mogelijkheid om in één dag een volledig en degelijk inzicht te krijgen in het thema. Alle bestaande kennis, instrumenten en richtlijnen worden gepresenteerd en kunt u concreet maken voor toepassing op uw gemeente. Er is ruimte voor de vragen waar u nu al tegenaan loopt, en u leert meteen andere collega’s kennen die met precies hetzelfde vraagstuk bezig zijn. De masterclass wordt ‘3D-breed’ ingestoken, met de mogelijkheid om verder in te zoomen op één van de domeinen.

Dit is de kans voor uw gemeente om een stevig fundament te leggen onder uw privacybeleid. Noodzakelijk vanuit uw (eind)verantwoordelijkheid voor de bescherming van de privacy van uw inwoners, en vooral een prachtige hefboom om uw werk in het sociale domein verder te professionaliseren en te verbeteren! 
Theorie en toepassing wisselen elkaar af tijdens de masterclass. Met maximaal 25 deelnemers wordt u meegenomen in het ‘waarom’ van privacy, de juridische kant, zoomt u in op jeugd, ondersteuning of werk en gaat u aan de slag met de praktijk om de kennis en ervaringen concreet toe te passen op uw eigen organisatie.

Ook interessant voor u