Training effectief regisseren

Incompany
AmbtenarenPersoonlijke ontwikkeling
10
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Partners verbinden aan nieuwe maatschappelijke opgaven is een van de grote uitdagingen voor gemeenten. Hoe doe je dat? Procesregie is waardevol als professionals in netwerken en ketens moeten samenwerken. Samenwerking is vaak lastig als gevolg van verschillende belangen, waardeoriëntaties, verwachtingen en taken.
Procesregisseurs zijn diplomaten, topsporter, creatieveling en boer tegelijkertijd. Zij onderhandelen, zetten door, geven vertrouwen, werken buiten de kaders, behouden rust en houden overzicht. Veel gemeenten experimenteren met vormen van procesregie. Zij organiseren stadsgesprekken, ateliers en tafelgesprekken. Hierbij ontstaan nieuwe uitdagingen waarvoor klassiek overheidsmanagement amper oplossingen biedt.

De roep om procesregie als verbindende, sturende en probleemoplossende aanpak neemt toe. Veiligheidsvraagstukken, de doorontwikkeling van het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet vragen om verbinding. Procesregisseurs zijn onmisbaar voor de hedendaagse gemeente. In deze training leert u hoe uw processen kunt sturen en beïnvloeden, verbindend kunt communiceren en hoe u uzelf als instrument kunt inzetten.

In deze tweedaagse training verkent u op welke wijze u in en met processen de kracht van maatschappelijke initiatief optimaal en respectvol kunt benutten. Ook reflecteert u op ervaringen met procesregie. Aan de hand van cases, praktijkervaringen en actuele inzichten ontdekt u hoe u partijen kunt verbinden en stapsgewijs voortgang kunt bereiken. De trainer wijst u op procesmatige en inhoudelijke valkuilen en daagt u uit om nieuwe vaardigheden in te zetten.
Dag 1:
 • noodzaak procesregie;
 • nieuwe uitdagingen;
 • nieuwe aanpakken;
 • andere rollen;
 • ontwerpen van processen;
 • werken vanuit de bedoeling;
 • basiswaarden;
 • processtappen;
 • interventies voor de procesmanager;
 • weerstand in processen.

Dag 2:
 • reflectie op eigen proces aan de hand van voortgangsopdracht;
 • zoeken naar praktische oplossingen: ruimte geven en nemen;
 • omgaan met verschillende belangen;
 • capita selecta.
Om gedurende deze training een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd. Deze training wordt gegeven door deskundige trainers die tevens ervaring hebben in het begeleiden van organisaties in ontwikkeling.

Ook interessant voor u

Nieuw