Training Integriteit in de gemeenteraad

Incompany
RaadsledenPersoonlijke ontwikkeling
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Elk raadslid legt bij zijn of haar installatie de eed of belofte van integriteit af. Toch gaat het regelmatig mis: belangenverstrengeling, lekken van geheime informatie, aannemen van geschenken en beïnvloeding van ambtenaren komen helaas nog steeds voor.
Het is daarom belangrijk dat raadsleden zich een oordeel vormen over wat wel en niet kan.
In deze training leert elk raadslid wat hij/zij moet weten over integriteit, gebaseerd op de gemeentewet en reglementen/integriteitscodes in de gemeente. De training gaat vooral over morele oordeelsvorming: hoe beoordeel je situaties, waar ligt de grens van integer handelen, hoe maak je integriteit bespreekbaar, en hoe voorkom je dat je in situaties terecht komt van niet-integer handelen? Van raadsleden mogen we verwachten dat zij volledig integer handelen.
Welke associaties hebben raadsleden met het onderwerp integriteit? Met deze vraag start de kennismakingsronde. Vervolgens presenteert de trainer de belangrijkste feitelijke kennis over het onderwerp en toetst hij de kennis van de deelnemers met een aantal integriteitsdilemma’s waarbij de cursisten antwoorden via stemkastjes/-app. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met casussen uit de praktijk, waarin steeds de vraag centraal staat: wat zou jij in deze situatie doen? De casussen zijn gebaseerd op situaties die in gemeenteraden in Nederland hebben gespeeld. De training kan worden uitgebreid met een onderdeel waarin de raadsleden samen afspraken maken over integriteit in hún gemeenteraad.
 
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Aannemen van geschenken en declaratiegedrag;
  • Omgaan met gevoelige/geheime informatie;
  • Benoemingsprocedures;
  • Nevenactiviteiten en belangenverstrengeling;
  • Beïnvloeding, last en communicatie met ambtenaren;
  • Bedreigingen en andere vormen van laakbaar gedrag.
De training wordt gegeven door ervaren trainers die zelf jarenlange ervaring hebben met gemeentepolitiek. De trainers hebben een achtergrond als bestuurskundige/jurist/filosoof.

Ook interessant voor u