Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

UtrechtAmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 595,-
Investering

Ruim 200.000 mensen hebben jaarlijks te maken met huiselijk geweld. Per jaar overlijden er zelfs 50 mensen in Nederland aan de gevolgen ervan. Wie beroepsmatig te maken kan krijgen met huiselijk geweld vindt het soms lastig om daarbij de juiste stappen te zetten en hulp te zoeken of te bieden. De Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft hierbij ondersteuning. Per 1 januari 2019 wordt deze wet aangescherpt.

Deze interactieve training gaat in op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. U maakt kennis met de doelstellingen en achtergronden van deze wet en het methodisch kader in het stappenplan. 

De training bestaat uit twee delen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Ochtend:

  • theorie;
  • diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen ervan;
  • overzicht van gebruikte instrumenten, effectieve aanpakken en randvoorwaarden.

Middag:

  • het belang van de Wet meldcode voor gemeenten;
  • beleid maken op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • de rol als toezichthouder;
  • duidelijk krijgen op welke terreinen nog actie nodig is in uw gemeente.
De training wordt verzorgd door een docent die jarenlange ervaring heeft met trainingen op dit gebied bij de politie, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Hierdoor is de aansluiting tussen leerdoelen en leerwensen gegarandeerd.

Ook interessant voor u