Training rolbewust optreden als raadslid

Eerder uitgevoerd aanbod
RaadsledenPersoonlijke ontwikkeling
Een raadslid heeft een bepaalde rol. Als raadslid kan het soms zoeken zijn naar de juiste rol. Hoe gaat u om met de rest van de raad? In hoeverre richt u zich tot het college van burgemeester en wethouders? Wat is uw rol richting burgers? Het is daarom belangrijk om als raadslid rolbewust op te treden. Dat betekent voor ieder raadslid iets anders, en daarom is deze training er om u te helpen de juiste balans te vinden die uw rol vraagt.
Bij deze training staat de samenwerking tussen Raad onderling en/of het College centraal. In elke gemeente is de verhouding natuurlijk anders. Daarom wordt voor elke raad een programma op maat gemaakt op basis van een concrete vraag. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende stappen:
  • het gesprek met elkaar aangaan om zo erachter te komen wat goed gaat en waar de knelpunten zitten. Zo komen de onderlinge verwachtingen boven tafel;
  • inzicht verwerven op basis van de rollen en instrumenten die de raad heeft. Op die manier heeft iedereen hetzelfde referentiekader;
  • de doelstellingen van de rollen uiteenzetten, zodat alle raadsleden op één lijn zitten over het doel van vergaderingen;
  • het maken van afspraken. Daarmee ontstaat een basis waarop raadsleden samen een effectieve vergadercultuur kunnen creëren;
  • de training. Om alle gemaakte afspraken om te zetten in toepasbare vaardigheden gaan de raadsleden aan de slag met oefeningen;
 
Bij de training is er ruimte om een aantal gangbare thema’s te oefenen. Denk daarbij aan:
  • kaderstelling: hoe geeft u het college duidelijke richtlijnen mee, zonder op hun stoel te gaan zitten?
  • hoe maakt u goede procesafspraken zodat de controle van het proces goed verloopt?
  • controlerend: hoe stelt u lastige vragen over uitvoering, of integriteit?
 
Door deze thema’s te oefenen, krijgt de raad direct handvatten om beter samen te werken met het college. Door de rolbewustheid die wordt gecreëerd gedurende de dag ontstaat er een geïnternaliseerd idee van de rol van het raadslid. De inhoud van de training wordt door de trainer met de griffier besproken en na afloop geëvalueerd.
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Ook interessant voor u