Vierdaagse Woonbeleid

AmbtenarenFysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Na het succes van vorige edities organiseren we ook dit jaar een Vierdaagse Woonbeleid.

De woningmarkt is veelzijdig en er speelt veel:

 • Er is grote druk op de woningmarkt.
 • Er is een herziene Woningwet die de volkshuisvestelijke opgave nadrukkelijker op de agenda van de gemeente plaatst.
 • Er zijn allerlei maatschappelijke veranderingen die de woningbehoefte (van de toekomst) veranderen.

Deze ontwikkelingen vragen steeds om nieuwe kennis van beleidsmedewerkers die werken binnen het woondomein.

In deze Vierdaagse Woonbeleid nemen we u mee in het woondomein, inclusief recente ontwikkelingen. Wat zijn de gemeentelijke instrumenten? Wat zijn de sociale en fysieke vraagstukken en welke partners komt u daarbij tegen? Het programma is dusdanig opgezet dat het actuele en praktijkgerichte kennis biedt om u als beleidsmaker te ondersteunen in uw dagelijkse praktijk door middel van inzichten en handvatten voor het vormgeven van het gemeentelijk woonbeleid.

De Vierdaagse biedt actuele en praktijkgerichte kennis en handvatten om u te ondersteunen bij het vormgeven van het woonbeleid.

Iedere dag staat in het teken van een ander thema:

Dag 1: Fysieke woonopgave

 • Projectontwikkeling: samenwerken met ontwikkelaars en beleggers
 • Binnenstedelijke transformatie: opgave en uitdagingen
 • Energietransitie

Dag 2: Volkshuisvesting: lokale samenwerking met corporaties

 • Woonvisie, bod en prestatieafspraken
 • Lokale driehoek
 • Corporatiefinanciën

 Dag 3: Volkshuisvesting en lokale samenwerking met corporaties

 • Wonen en zorg
 • Betaalbaarheid
 • Middenhuur

Dag 4: Woononderzoek, -beleid en –planning

 • Huisvestingswet en woonruimteverdeling
 • Woningmarktonderzoek
 • Woningbouwplanning

Digitale intake

Na inschrijving wordt u uitgenodigd voor een digitale intake. Deze informatie gebruiken de docenten om hun programma te voorzien van uw leer- en informatiebehoefte.

De Vierdaagse is bedoeld voor beleidsmedewerkers die meer inzicht en kennis willen op het brede terrein van wonen en de actuele ontwikkelingen. Het is zowel interessant voor startende beleidsmedewerkers, die de brede scope van het woonbeleid willen verkennen, als voor beleidsmedewerkers die hun algemene kennis willen opfrissen en aanvullende inzichten willen in recente woonopgaven en –ontwikkelingen.

De sprekers/docenten maken deze Vierdaagse uniek. Zij zijn inhoudelijke experts, ervaringsdeskundigen en/of actief in de dagelijkse praktijk van het woonbeleid. Iedere dag wordt ingevuld door drie sprekers, die ieder een ander onderwerp binnen het thema behandelen. De Vierdaagse wordt begeleid door Platform31.

Ook interessant voor u