Werksessies Preventie

Apeldoorn, Breda, Den Haag, Leeuwarden, n.t.b. , ZeistAmbtenarenSociaal domein
30
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
Op aanvraag
Investering
Preventie? Ja, maar dan ook verantwoord en doordacht!
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Een preventieve aanpak kan helpen. Maar wat betekent dit concreet? Hoe komen we voorbij de mooie woorden? En kunnen maatschappelijke (minder uitgaven) en individuele baten (minder probleemlast) inderdaad samengaan?  
 
In deze kosteloze denk- en doe sessies onderzoeken we vanuit concrete maatschappelijke opgaven wat preventie voor gemeenten betekent door systematisch een laagje dieper te gaan:   
 • Welke opgave staat centraal en hoe kan preventie daarbij helpen?
 • Welke informatie heeft u daarvoor nodig? Hoe kunnen data dat vergemakkelijken?
 • Welk ‘systeem’ van financiering, inkoop en monitoring draagt bij aan een preventieve aanpak?
 • Welke politieke, maatschappelijke en bestuurlijke afwegingen spelen een rol?
 • Welke valkuilen en blinde blekken komt u tegen en hoe kunt u daar alert op zijn?
 
Op de onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Dinsdag 9 oktober - Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak 
 • Donderdag 11 oktober - Den haag: Schulden voorkom je samen met de stad
 • Dinsdag 30 oktober - Breda: Zorg voor elkaar
 • Donderdag 1 november - Verbetering van flat X
 • Donderdag 8 november - Apeldoorn: Ondersteuning aan jongeren met een veelbewogen leven
 
Voor sommige data kunt u zich nog niet inschrijven. Later volgt meer informatie.
De werksessies worden begeleid door VNG. Per werksessie zijn er meerdere gastsprekers die het thema van de dag verder inleiden en invullen maar ook eigenaar zijn van het vraagstuk dat er wordt beetgepakt deze middag. 
De werksessies zijn kosteloos en duren een halve dag. We starten de sessie met een inlooplunch.

Op onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:
 1. Dinsdag 9 oktober - Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak
 2. Donderdag 11 oktober - Den Haag: Schulden voorkom je samen met de stad
 3. Dinsdag 30 oktober - Breda: Zorg voor elkaar
 4. Donderdag 1 november - Zeist: Verbetering van flat X
 5. Donderdag 8 november - Apeldoorn: Ondersteuning aan jongeren met een veelbewogen leven
Leeuwarden gaat voor een inclusieve samenleving. Helaas lukt het niet iedereen om mee te doen. De stad heeft een relatief groot armoedeprobleem. Om inwoners beter te ondersteunen heeft de gemeente het armoedebeleid ‘gekanteld’. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe het inkomen van de burgers te verbeteren. Er wordt ook ingezet op het verlagen van de kosten. Het sociaal energiebeleid is daar een mooi voorbeeld van: aandacht voor energiebesparing en lastenverlichting voor de minima.

Tijdens deze denk- en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken aan de orde:
 • Hoe kom je van een 'hands on' aanpak (doen wat nodig is) naar een aanpak die op den duur zich ook financieel uitbetaalt? Hoe maak je preventie kosteneffectief?
 • Hoe borg je preventie in je organisatie en in de lange termijn politiek?
 • Welke data kunnen bij preventie helpen en welke valkuilen doen zich daarbij voor?  
 • Hoe kunnen we als gemeenten blijvend elkaar leren?
Bijna één op de vijf huishoudens in Den Haag heeft te maken met hoge schulden of loopt risico daarop. Schulden komen nooit alleen, gaan samen met ingrijpende gebeurtenissen (werkloosheid, echtscheiding) of met een leven vanuit een minimuminkomen. Schulden zorgen voor isolement, met weer nieuwe problemen tot gevolg. Binnen Schuldenlab070 werken 27 publieke en private partners samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om schulden op te lossen en te voorkomen. Op het gebied van preventie wil Schuldenlab070 deze cirkel doorbreken door inwoners te helpen op het moment dat geldzaken nog geen geldzorgen zijn.

Tijdens deze denk- en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken en vraagstukken aan de orde:
 • Samenwerking met andere partners: hoe krijg je verschillende partijen (woningcorporaties, energieleveranciers, verzekeraars, banken etc.) mee?
 • Verbinding schuldenaanpak met andere thema’s (bijvoorbeeld gezondheid). 
 • Het bereiken van de mensen: wat is de balans tussen een proactieve benadering en het respecteren van bijvoorbeeld privacy?
 • Organisatie: wat betekent het voor je gemeentelijke organisatie?
 • Denk mee over financiering: hoe financier je een preventieve aanpak waarvan het effect lastig te meten is?
Inwoners adequaat en tijdig bijstaan. Dat is waar preventie over gaat. Maar hoe doe je dat? In de aanpak ‘Breda Doet’ vormen maatschappelijke partijen, groot en klein en met veel ervaringsdeskundigheid, netwerken rond diverse beleidsthema’s (hoofdzakelijk ‘jeugd’ en ‘maatschappelijke ondersteuning’).
Onder het motto ‘samen leren, samen sturen’ bepalen ze, gegroepeerd rond permanent ingestelde thematafels, samen in alle openheid welke activiteiten de meeste waarde toevoegen en adviseren om die voor subsidie in aanmerking te laten komen.
Een voorbeeld van zo’n gezamenlijke activiteit is het realiseren door het netwerk Zorg voor elkaar van één punt waarop inwoners hun hulpvraag kunnen stellen. Breda geeft met deze aanpak ruimte aan professionals en ervaringsdeskundigen en daarmee aan variatie en flexibiliteit. Nieuwe inzichten kunnen direct aan tafel worden ingebracht en leiden tot aanpassing van uitvoering en nieuwe, veelbelovende netwerken.

Een mooie aanpak die we in deze bijeenkomst vanuit het perspectief van ‘preventie’ aan een aantal vragen onderwerpen, bijvoorbeeld: 
 • Hoe bepaal je met elkaar de meest effectieve aanpak en hoe ga je om met concurrerende belangen?
 • Gezamenlijke planvorming vraagt ook om gezamenlijke verantwoording (‘horizontale verantwoording’ noemen we dat in Breda): hoe bepalen we de opbrengst en accepteren we van elkaar dat we elkaar onderling aanspreken?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze aanpak?
 • ‘Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren’: hoe verbinden bestuurlijke wensen en praktische uitvoering zich met elkaar?
 • We willen het gesprek vooral vanuit de praktijk voeren. Daarom zullen diverse uitvoerders van activiteiten aan de hand van de vragen in gesprek gaan met de deelnemers.
De gemeente Zeist stelt inwoners centraal en wil daarin meer preventief en integraal te werk gaan. Tijdens deze sessie nemen we u mee naar Flat X, een speciale plek in de wijk Kerckebosch, omdat het de enige flat is die in de wijk behouden blijft en er relatief hoge zorgkosten zijn. Komende tijd gaat de flat ingrijpend gerenoveerd worden. Hoe kan preventie hierin een rol spelen?
 
Tijdens deze denk- en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken aan de orde:
 • Data-inzet: flat en postcodegebied vallen precies samen. Biedt dat kansen voor data-analyse of is dat juist niet nodig? Welke data zijn het meest relevant voor een preventieve aanpak? 
 • Hoe vind en bereik je mensen? Wat is de balans tussen proactieve benadering van flatbewoners en respecteren van bijvoorbeeld privacy, tussen warm en koud?
 • Samenwerking met andere partijen als woningcorporatie, welzijnsorganisatie, zorgverzekeraar en misschien politie.
 • Financiering: hoe financier je dit project en maak je voor de inwoners van Zeist inzichtelijk dat het effect heeft gehad?
 
Er volgen na 1 november nog een tweetal andere werksessie over preventie. Deze zullen op deze site bekend worden gemaakt. 
Sommige jongeren hebben geen stabiele basis. Een gezonde thuissituatie ontbreekt en ze gaan van het ene hulptraject naar het andere. Ze zijn blij als ze uit een residentiële jeugdinstelling komen, maar kunnen zeker nog de nodige ondersteuning gebruiken. In de regio Apeldoorn helpen jongeren met ervaringsdeskundigheid andere jongeren om hun leven op orde te houden of te krijgen. Ook zorgen professionals uit de jeugdzorg dat hun specialistische kennis al in een vroeg stadium toegankelijk is voor gezinnen thuis. Dit zijn een paar onderdelen van een transformatieve aanpak en samenwerkingsafspraken.
 
Tijdens deze denk- en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken aan de orde:
 • Hoe maak je duurzame slagen met alle partners in een systeem dat niet past bij de leefwereld van jongeren en hun gezinnen?
 • Hoe kom je verder in samenwerking dan het papieren verhaal en de handtekeningen?
 • Welke veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg zijn nodig om zowel tijdig als tijdelijk te kunnen handelen?
 • En bij gemeente en overige partners?
 • Hoe maak je van ervaringsdeskundigheid een volwaardige interventie, serieus genomen door alle samenwerkingspartners?
 • Hoe bereiken we jongeren in een vroeg stadium? Is er een optimale verhouding tussen hoog-professionele inzet en inzet uit de samenleving?