Werksessies Preventie

AmbtenarenSociaal domein
30
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering
Preventie? Ja, maar dan ook verantwoord en doordacht!
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Een preventieve aanpak kan helpen. Maar wat betekent dit concreet? Hoe komen we voorbij de mooie woorden? En kunnen maatschappelijke (minder uitgaven) en individuele baten (minder probleemlast) inderdaad samengaan?  
 
In deze kosteloze denk- en doe sessies onderzoeken we vanuit concrete maatschappelijke opgaven wat preventie voor gemeenten betekent door systematisch een laagje dieper te gaan:   
 • Welke opgave staat centraal en hoe kan preventie daarbij helpen?
 • Welke informatie heeft u daarvoor nodig? Hoe kunnen data dat vergemakkelijken?
 • Welk ‘systeem’ van financiering, inkoop en monitoring draagt bij aan een preventieve aanpak?
 • Welke politieke, maatschappelijke en bestuurlijke afwegingen spelen een rol?
 • Welke valkuilen en blinde blekken komt u tegen en hoe kunt u daar alert op zijn?
 
Op de onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 • Dinsdag 12 februari - Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak 
Voor sommige data kunt u zich nog niet inschrijven. Later volgt meer informatie.
De werksessies worden begeleid door VNG. Per werksessie zijn er meerdere gastsprekers die het thema van de dag verder inleiden en invullen maar ook eigenaar zijn van het vraagstuk dat er wordt beetgepakt deze middag. 
De werksessies zijn kosteloos en duren een halve dag. We starten de sessie met een inlooplunch.
 
Op onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:
 1. Dinsdag 12 februari - Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak

Leeuwarden gaat voor een inclusieve samenleving. Helaas lukt het niet iedereen om mee te doen. De stad heeft een relatief groot armoedeprobleem. Om inwoners te beter te ondersteunen heeft de gemeente het armoedebeleid ‘gekanteld’. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe het inkomen van de burgers te verbeteren. Er wordt ook ingezet op het verlagen van de kosten. Het sociaal energiebeleid is daar een mooi voorbeeld van: aandacht voor energiebesparing en lastenverlichting voor de minima.

Tijdens deze denk– en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken aan de orde:

 • Hoe kom je van een hands ‘on aanpak’ (doen wat nodig is) naar een aanpak die op den duur zich ook financieel uitbetaalt?
 • Hoe maak je preventie kosteneffectief? Wat draagt de Effectencalculator daaraan bij?
 • Hoe borg je preventie in je organisatie en in de lange termijn politiek?
 • Welke data kunnen bij preventie helpen en welke valkuilen doen zich daarbij voor?  
 • Hoe kunnen we als gemeenten blijvend elkaar leren?

Ook interessant voor u

Uitgelicht