Wmo Toezichthouders – Kennismaking met de Wmo: E-learning

E-learning
AmbtenarenSociaal domein
In overleg
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
€ 50,-
Investering
Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Ongeveer 200 gemeenten heeft dit via de GGD georganiseerd, de overige gemeenten voeren het zelf of gezamenlijk met andere gemeenten uit. Lokale Wmo-toezichthouders houden toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. De focus ligt op het doelmatig, doelgericht, cliëntgericht en veilig aanbieden en uitvoeren van voorzieningen. 
 
Professionaliseren
Wilt u als toezichthouder Wmo verder professionaliseren om deze taken beter uit te voeren? Wilt u meer zicht op uw taken en bevoegdheden als toezichthouder? Of juist uw vaardigheden als interviewer en schrijver van rapportages verder ontwikkelen? En meer leren over toezicht houden in een gemeentelijke context?
Het doel van deze modules is de kwaliteit van de toezichthouders bevorderen en verder professionaliseren. Omdat het toezicht op de Wmo veel raakvlakken heeft met het toezicht op de WLZ en Zvw dat de IGJ i.o. uitvoert is het van belang een goede samenwerkingspartner te zijn. 
 
 
E-learning Introductie Wmo - duur: 45 minuten
In samenwerking met Benders bieden wij een e-module aan om kennis te maken met de Wmo.
Deze e-module bevat een introductie in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is geschikt wanneer u nog weinig ervaring hebt met de Wmo. Zo leert u de doelstellingen van de Wmo kennen en wat de overheid met de invoering van de Wmo heeft willen bereiken en wat de achterliggende gedachte is van deze wet.
 
Inschrijven
Deze e-learning is een samenwerking met Benders. Wilt u zich aanmelden voor deze e-learning? U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier. U ontvangt na betaling van de factuur binnen twee weken uw gegevens om mee te doen aan de e-learning.
 
Achtergrond
Het toezicht op de Wmo is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van gemeenten. Het heeft een plaats in de gemeentelijke beleidscyclus. Het kwaliteitsbeleid gaat bijvoorbeeld over de deskundigheid van professionals, de naleving van de kwaliteitseisen in de wet en de eisen die de gemeente in contracten met aanbieders stelt.
 
De toezichthouder heeft twee taken. In de eerste plaats doet hij onderzoek naar calamiteiten en geweldsincidenten die instellingen verplicht bij hem moeten melden. In de tweede plaats houdt hij structureel toezicht op de naleving van kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door signalen op te halen of door aanbieders te onderzoeken, zoals nieuwe aanbieders of aanbieders die onder verscherpt toezicht zijn gesteld.
De toezichthouder gaat uit van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wmo 2015, in de gemeentelijke verordening en in de contracten die met aanbieders zijn gesloten. Hij beschikt over verschillende bevoegdheden om zijn functie in te vullen. Zo kan hij inlichtingen inwinnen en cliëntdossiers van de zorgaanbieder inzien.
 
 

Ook interessant voor u