Wnra - module Re-integratie en ontslag bij arbeidsongeschiktheid

AmbtenarenBedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
€ 375,-
Investering

Door de invoering van de Wnra verandert het ontslagrecht. Ook het ontslag wegens langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid verandert en dat heeft implicaties voor het voorafgaande traject. In de nieuwe situatie moet de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen als de medewerker niet in een andere functie kan worden herplaatst. Hierbij gelden andere regels en andere termijnen. Ook is gedeeltelijk ontslag niet meer mogelijk.

In deze module staat het ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid centraal. (Wanneer) mag een zieke werknemer worden ontslagen? Wanneer kan de werkgever toestemming voor ontslag aanvragen? Hoe loopt de route via het UWV, wat zijn de voorwaarden en aan welke regels wordt getoetst? Op dez vragen krijgt u antwoord 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Het private arbeids- en ontslagrecht bij ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid; verschillen met het huidige ambtenarenrecht
 • Afwijkende afspraken in cao: 3e ziektejaar en doorbetalingsplicht
 • Re-integratieverplichtingen
 • Maatregelen bij niet nakomen van verplichtingen
 • Ontslag ‘wegens’ en ‘tijdens’ arbeidsongeschiktheid
 • Ontslagroute via UWV; o.a. toetsing ontslagverzoek aan uitvoeringsregels UWV
 • Samenloop met opzegverboden
 • Gedeeltelijk ontslag bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid mogelijk?
 • Herplaatsingsverplichting van de werkgever
 • De medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is
 • Transitievergoeding

Deze module duurt een dagdeel en zal twee keer per dag gegeven worden:

 • De ochtend duurt van 09.00 tot 12.30 uur
 • De middag start om 13.30 en duurt tot 17.00 uur

De doelgroep van deze module zijn medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) Juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken

De kwaliteit van de module wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met juridische ervaring. De module wordt begeleid door één vaste docent.

Ook interessant voor u

Nieuw