Workshop de lokale economie versterken met digitale bereikbaarheid

AmbtenarenFysieke leefomgeving
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 525,-
Investering
Welke rol mag en kan de overheid spelen bij de aanleg van digitale infrastructuur? Wat is voor de overheid het juridische verschil bij een zwart, grijs of wit gebied met betrekking tot digitale bereikbaarheid? Is glasvezel de enige goede oplossing voor een goede digitale bereikbaarheid? Deze en andere vragen komen aan de orde in de workshop digitale bereikbaarheid. U krijgt handvatten om beleid te ontwikkelen of initiatieven te ontplooien op het gebied van het verbeteren van digitale bereikbaarheid in de buitengebieden, bedrijventerreinen en publieke omgevingen. U krijgt goede voorbeelden van digitale bereikbaarheid gepresenteerd, afgewisseld met interactieve sessies met discussies en uitwisseling van ervaringen en u gaat aan de slag om tot een plan van aanpak te komen voor uw eigen gemeente. 
In de workshop gaan we in op de volgende onderdelen:
  • Wat is digitale bereikbaarheid en waarom is digitale bereikbaarheid belangrijk voor inwoners en bedrijven?
  • hoe komt  u tot een inventarisatie van de huidige situatie in het desbetreffende gebied (wijk, bedrijventerrein, gemeente, regio)?
  • verkenning naar gebieden met voldoende marktwerking en gebieden waar de marktwerking faalt;
  • bespreken mogelijkheden voor verbetering van de digitale bereikbaarheid;
  • de technische opties: mogelijkheden en beperkingen van glas, coax, koper en ether;
  • de juridische en organisatorische opties: welke mogelijkheden zijn er om netwerken aan te leggen;
  • de mogelijkheden en uitdagingen bij het faciliteren van gratis Wifi in publieke ruimten;
  • hoe komt u tot een beleidsplan/plan van aanpak?
  • welke stappen zijn noodzakelijk?
Beleidsambtenaren met ICT in hun portefeuille die beleid ontwikkelen of projecten initiëren om ervoor te zorgen dat alle inwoners en bedrijven een state-of-the-art toegang hebben tot het internet en hierdoor optimaal gebruik te maken van de nieuwe digitale economie.
De kwaliteit van de workshop wordt gegarandeerd door de inzet van experts op het gebied van digitale bereikbaarheid, verenigd in de stichting Digitale Bereikbaarheid. Zij hebben veel kennis en ervaring met hoe gemeenten digitale bereikbaarheid voor hun inwoners kunnen verbeteren. De nadruk ligt hierbij op de buitengebieden en bedrijfsterreinen.