Workshop Omgevingswet en kaderstelling voor raadsleden

Incompany
RaadsledenFysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
De rol van de gemeenteraad verandert door de invoering van de Omgevingswet. Het college krijgt meer vrijheid om het omgevingsbeleid uit te voeren. Dit betekent dat de raad zich nog meer dan voorheen moet richten op het formuleren van heldere beleids- en uitvoeringskaders waarbinnen het college het beleid uitvoert. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Soms gaat het om het stellen van voorwaarden aan de te bereiken doelstellingen. In andere gevallen zijn kaders ten aanzien van de opbrengsten van beleid, de procesgang of juist de kosten meer voor de hand liggend. We werken dat tijdens deze interactieve workshop gezamenlijk uit in een agenda waarmee uw raad in gesprek kan gaan met het college.

 
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • de belangrijkste opgaven die uw gemeente heeft in het fysieke domein;
  • de impact die de Omgevingswet heeft uw gemeente, onderverdeeld in sporen;
  • diverse methoden van kaderstelling;
  • te stellen kaders per deelspoor;
  • wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor de rol en positie van uw raad?
  • op welke wijze kan uw raad daarop acteren?
  • welke beïnvloedingsmogelijkheden heeft uw raad?
 
 
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers die de gemeentelijke praktijk goed kennen en die zelf ook ervaring hebben als raadslid of wethouder. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.
De workshop wordt begeleid door twee ervaren trainers met veel gemeentelijke praktijkervaring. Beide trainers zijn uitstekend ingevoerd in de Omgevingswet en verzorgen regelmatig workshops over kaderstelling door gemeenteraden.

Ook interessant voor u