Workshop Omgevingswet en participatie voor raadsleden

Incompany
RaadsledenFysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Burgerparticipatie is niet nieuw, maar door de Omgevingswet gaan visies en initiatieven straks wel beoordeeld worden op de kwaliteit van het doorlopen participatieproces. Mogelijk zelfs door de rechter. Wat zijn de kenmerken van een geslaagd of minder geslaagd participatieproces? Welke middelen wil de raad inzetten? Welke vormen van participatie zijn wanneer wenselijk? Welke positie neemt de raad in tijdens het proces? Na deze interactieve workshop heeft u bestuurskundig inzicht in het fenomeen participatie en de betekenis daarvan bij de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet in uw gemeente. We werken dat gezamenlijk uit in een notitie kaderstelling, die als opstap kan dienen voor het formuleren van een beleidskader participatie.
Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
het vigerende participatiebeleid;
  • goede en slechte voorbeelden van participatietrajecten binnen de gemeente en de onderliggende beoordelingscriteria;
  • bestuurskundige positionering van het instrument ‘participatie’;
  • elementen van het beleidskader in relatie tot de Omgevingswet.
  • wat regelt de Omgevingswet precies over participatie?
  • wat is de betekenis voor de rol en de positie van uw raad?
  • op welke wijze kan uw raad daarop acteren?
  • welke beïnvloedingsmogelijkheden heeft uw raad?
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers die de gemeentelijke praktijk goed kennen en die zelf ook ervaring hebben als raadslid en/of wethouder. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.
De workshop wordt begeleid door twee ervaren trainers met veel gemeentelijke praktijkervaring. Beide trainers zijn uitstekend ingevoerd in de Omgevingswet en in participatietrajecten. Daarnaast zijn ze zeer ervaren met het faciliteren en begeleiden van workshops voor gemeenteraden.

Ook interessant voor u