Workshop praktijkondersteuning overheidsparticipatie

Incompany
AmbtenarenBestuur en Veiligheid
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
In deze workshop leer je om effectief te kantelen van verticale naar horizontale sturing op domeinen binnen de Omgevingswet. We gaan in op productieve participatie, nieuwe rollen en verhoudingen, klaarheid over wie wat wanneer doet. Alles in relatie tot de Omgevingswet. De workshop is bedoeld voor gemeenten in combinatie met initiatiefnemers particulier of privaat. In de ochtend delen we essenties van participatie en methodische handreikingen, in de middag passen we die concreet toe. In de middag duik je in de praktijk(en) van deelnemers en gaan we daarover in gesprek met elkaar.
Programmaonderdelen zijn:
  • scherpte op de opgave en/of het initiatief;
  • gezamenlijke analyse van het moeten (urgenties), het willen (ambities) en het kunnen (condities) door de diverse partijen;
  • gezamenlijke analyse van de rollen: initiator, realisator en facilitator;
  • scherpte op verhoudingen die voortvloeien uit de rollen;
  • gezamenlijke conclusies en aanbevelingen.
Peter van Rooy is al dertig jaar actief met de beweging van overheidsdominantie naar overheidsparticipatie. Is er in 1997 op gepromoveerd aan de TUD en werkt vanaf die tijd aan methodieken en toepassingen in meer dan honderd praktijken, variërend van Centrum Den Haag en Overdiepse polder tot Waalfront Nijmegen en Markdal Breda.

Ook interessant voor u