Workshop Transformatie in het sociaal domein voor raadsleden

Incompany
RaadsledenSociaal domein
12
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
De beste zorg voor de inwoners staat voorop. Maar hoe weet u als raadslid dat die beste zorg wordt geboden en hoe houdt u tegelijkertijd grip op de financiën zonder dat u de uitvoering overbelast met bureaucratie? In deze concrete workshop bouwt u aan een duidelijk sturingskader die past bij uw gemeente. Wat moet worden bereikt? Hoe heeft uw gemeente dit georganiseerd? En op welke wijze kan de raad aan zet blijven? Ter voorbereiding bestuurt de docent de belangrijkste beleidskaders die door uw gemeente zijn vastgesteld voor het sociaal domein. De workshop kan een vervolg krijgen met andere onderdelen van het sociaal domein, zoals jeugdhulp of de participatie. Of juist met een meer thematische aanpak, zoals de organisatie van de toegang, de betekenis zelfredzaamheid of grip op regionale samenwerking. Geen diepgravende kennis van het sociaal domein nodig. Wel dat u de beleidskaders van uw eigen gemeente kent.
Tijdens de workshop komt in grote lijnen aan bod:
  • het definiëren van de belangrijkste opgaven waar uw gemeente binnen het sociaal domein;
  • het formuleren van de waarden waarmee u als raad wilt gaan sturen op het sociaal domein en de transformaties die moeten plaatsvinden;
  • het formuleren van resultaten en criteria die horen bij deze waarden;
  • het verkennen van nieuwe, innovatieve mogelijkheden waarmee de raad de voortgang van de transformatie kan volgen;
  • het creëren van grip zonder de uitvoering te belasten met overbodig papierwerk.
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers die de gemeentelijke praktijk goed kennen en die zelf ook ervaring hebben als raadslid of wethouder. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. Deze workshop wordt verzorgd door een ervaren trainer die thuis is in het publieke domein. Hij is gepromoveerd op het domein van wetgeving en beleid, manager geweest op een universiteit, gewerkt bij een Rekenkamer en was wethouder. Deze brede ervaring zet hij nu als trainer en senior adviseur. De workshop heeft het karakter van een basisworkshop en wordt door één trainer begeleid. Indien uw gemeenteraad groter is dan het maximaal aantal personen, u meer verdieping en/of interactie wenst, dan is het mogelijk dat de workshop door twee of meerdere trainers wordt verzorgd.

Ook interessant voor u