Workshop van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie

Incompany
RaadsledenSociaal domein
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Iedere gemeente wil graag veel en succesvolle maatschappelijke initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan meer omzien naar elkaar, meer groen, meer ontmoeting, meer meedoen, meer duurzaamheid. Deze initiatieven komen van gemotiveerde actieve bewoners. Zij zijn in staat mensen te betrekken, die je als gemeente niet makkelijk bereikt. Als de initiatieven succesvol worden, brengen ze ook gemeentelijke doelen dichterbij. Initiatieven zijn uw partners. Wat is de waarde van maatschappelijk initiatief? Wat hebben initiatiefnemers nodig? Wat houdt initiatieven tegen? Wat zijn de belangrijkste consequenties van de groei van de burgerbeweging voor gemeenten? Deze workshop biedt antwoord op deze en vele andere vragen. Naast dit theoretische kader biedt de workshop praktische handvatten, bijvoorbeeld wat u minimaal moet regelen om maatschappelijk initiatief de ruimte te geven en hoe de gemeente maatschappelijk initiatief kan loswoelen en faciliteren. Samengevat biedt deze workshop in één dagdeel zicht op de huidige
ontwikkelingen rond de energieke samenleving en hoe u daar als ambtenaar op kunt inspelen. Deze workshop laat aan de hand van heel veel voorbeelden zien wat er in het land gebeurt en hoe dat tot inspiratie kan zijn in de eigen gemeente.
In de workshop komen vragen aan de orde als:
  • Hoe zorg je ervoor dat het voor iedereen gemakkelijk is om zelf ideeën te realiseren?
  • Hoe nodig je mensen uit om in actie te komen rond specifieke thema’s?
  • Hoe participeer je als gemeente in deze initiatieven?
  • Hoe voorkom je dat die initiatieven gaan ‘hangen’ aan de gemeente?
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt?
  • En dat de aandacht (in geld en middelen) goed wordt verdeeld?

 
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers die de gemeentelijke praktijk goed kennen en die zelf ook ervaring hebben als raadslid en/of wethouder. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.
De workshop wordt gegeven door experts met jarenlange ervaring in het begeleiden van maatschappelijk initiatief. Zij kennen de behoeften van initiatiefnemers van binnenuit. Daarnaast hebben zij een uitgebreide adviespraktijk voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten door het hele land, over het stimuleren van maatschappelijk initiatief en een betere samenwerking tussen initiatief en gemeente. Workshopleider is zelf tevens raadslid.

Ook interessant voor u