Workshop werken met pleinen (niet behouden)

Burgemeesters, RaadsledenBestuur en Veiligheid
In overleg
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Deze training helpt ambtenaren om collectieve gesprekken te organiseren en begeleiden met verschillende partijen. De gesprekken starten zonder vooropgezette meningen of beleidsstandpunten en dienen om maximaal draagvlak te creëren, partijen dichter bij elkaar te krijgen en eigenaarschap te bewerkstelligen bij de partijen. De training heeft een sterk effect op de eigen werkpraktijk en de manier van werken van de deelnemers. Doordat deelnemers gezamenlijk nieuwe vaardigheden aanleren en collega’s betrekken, heeft de training een vliegwielfunctie en stimuleert deze het leer- en zelfoplossend vermogen van de gehele organisatie. De deelnemers leren aan de hand van eigen praktijkcasussen om een zogenaamd Plein, oftewel een bijeenkomst met meer stakeholders en partijen, te begeleiden waarin het goede gesprek plaatsvindt. De training bestaat uit een inspiratieworkshop om kennis te maken met het fenomeen Plein en het werven van de juiste deelnemers. Daarna volgt een training verspreid over enkele maanden. In de periodes tussen de bijenkomsten kunnen deelnemers het geleerde in de praktijk oefenen en toepassen.
Onderdelen van de training zijn:
  • luisteren en dialoog;
  • intake;
  • herkennen van de onderstroom;
  • ontwerp van een inspirerende bijeenkomst;
  • de eigen rol als facilitator;
  • het inzetten van vormen als waarderend onderzoeken, deep democracy en ‘collective sensemaking’.
 
Optioneel kan de training worden opgevolgd door enkele masterclasses op het terrein van bijvoorbeeld groepsdynamiek of inzet van deep democracy. 
 
 
Nelleke Metselaar is procesbegeleider bij organisatievernieuwingen en gespecialiseerd in gedragsverandering en organisatieleren. De Pleinen zijn door haar ontwikkeld voor de gemeente Utrecht. Inmiddels begeleidt zij vanuit haar eigen praktijk gemeenten en andere organisaties die willen werken aan een cultuur van open communicatie en betere samenwerking met burgers of partners.

Ook interessant voor u